Jag Är Helen Larsson

Jag är legitimerad speciallärare sedan 9 år tillbaka och arbetar idag inom grundsärskolan i jönköping. utöver min lärarroll arbetar jag även som IKT-pedagog på både grundsärskolan och grundskolan åk F-6.


Min norm är olikheter, där alla tillåts vara sitt unika jag. Jag inspireras och brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever genom att använda digitala verktyg som en naturlig del av min undervisning. Genom detta arbetssätt som jag förespråkar, använder jag en anpassad grundpedagogik som ger färre speciallösningar för enskilda elever. Min undervisning är digilog, en härlig mix mellan både digitalt och analogt lärande!

Leg. Speciallärare

Inriktning - Intellektuell Funktionsnedsättning Digilog - digital och analogt i en härlig genomtänkt mix!