välkommen till mina föreläsningar & workshops 

boka mig

Erbjuder föreläsningar och workshops, på plats och digitalt, samt med inspelade föreläsningar


Jag kommer gärna till er och inspirerar med föreläsning och workshops. Vissa föreläsningar finns även inspelade på preparus. Nedan presenteras några föreläsningar. Se även listan längts ner för fler tillgägnliga föreläsningar. Kontakta mig för att boka in ett besök som passar just er!

det digiloga klassrummet 

Vad innebär det att arbeta digilogt? I denna föreläsning ges en kort bakgrund till förhållningssättet samt flera konkreta tips på hur det digiloga arbetssättet sker i undervisningen. Förhållningssättet har sin grund i UDL, universell design för lärande, och handlar bland annat om att skapa en redan från början anpassad undervisning för att alla elever ska känna sig delaktiga och inkluderade.

UTVECKLA DIN DIGITALA UNDERVISNING

Genom att använda ett grundtänk kring digitala verktyg i undervisningen som tar till vara på apparnas potential och stödfunktioner, kan vi skapa en mer tillgänglig lärmiljö som också är mer inkludernade. Genom detta arbetssätt blir de digitala verktygen en naturlig del av undervisningen. I föreläsningen ges konkreta tips på hur detta arbete kan ske i klassrummet.

använda QR-kod i undervisningen

Är det verkligen nödvändigt med qr-koder i undervisningen?  Inte nödvändigt kanske, men det är ett väldigt användbart digilogt sätt att arbeta med motivation, att skapa intresse, erbjuda stöd och höja självständighet. Föreläsningen fokuserar på konkreta tips som går att tilläpma i sin undervisning.

Mitt digiloga klassrum (2)
Mitt digiloga klassrum (3)
Mitt digiloga klassrum (6)

ytterligare föreläsningar

  • Interaktiva lektioner för höjd elevaktivitet
  • Språkutvecklande med digitala verktyg
  • Kreativt med länkar
  • Digilogt skapande
  • Digilog programmering
  • Digitala verktyg i läs- och skrivundervisning

workshop

  • LYNX whiteboard, grund och fortsättning
  • Smart NoteBook, grund
  • Kreativ med länkar
  • BookCretaor


Kontakta mig för förfrågning om annan workshop.