"Digilog - digitalt & analogt i en härlig och genomtänkt mix"

DIGILOGT LÄRANDE

Det är jag som är Helen!

Jag är legitimerad speciallärare och arbetar inom grundsärskolan i Jönköping. Min norm är olikheter, där alla tillåts vara sitt unika jag! 

föreläser inspirerar & erbjuder workshops 

Det digiloga klassrummet (1)
Föreläsningsslides
QR-kod i undervisningen - 60 min